Cemetery and Settlement of the Cherniakhiv Culture Velyka Buhaivka in the System of the Middle Dnieper Region Antiquities

  • Oleh V. Petrauskas Institute of Archaeology, the National Academy of Sciences of Ukraine
Keywords: Velyka Buhaivka, Cherniakhiv culture, ethno-cultural components, relative chronology of the Late Roman time.

Abstract

The site is located on the northern border of the Cherniakhiv culture. 156 burials and six objects were discovered on the burial ground of the settlement. Phases C3 and D1 are allocated by the finds of the cemetery. Some items are synchronized with the stage of С2 or phase of D1\ D2. The ethno-cultural groups on the cemetery are the alien (Velbar culture) and indigenous (Kyiv culture) tribes. In some cases we can talk about Sarmatian tradition. The six objects that are synchronous to the main phases of settlement were investigated on the cemetery. The semi-dugout, which may be dated by the 5th century CE, was also excavated.

The historical and cultural situation in the Late Roman time in the Middle Dnieper region was determined by the mutual relationships between the newcomers and the indigenous population. The description of these processes considered in the article is based on a detailed chronology.

References

Abashina N.S., Oblomskii A.M., Terpilovskii R.V. K voprosu o ranneslavianskikh elementakh kultury na cherniakhovskikh pamiatnikakh Srednego Podneprovia.Rossiiskaia arkheologiia. 1999, no. 4, pp. 78-98.

Abashyna N.S., Petrauskas O.V., Petrauskas A.V. Doslidzhennia pamiatky piznorymskoho chasu Obukhiv-3 u 2007-2008 rr. Vita Antiqua. 2009, no. 7-8, pp. 163-172.

Almgren O. Studien über nordeuropäische Fibelformen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte mit Berüksichtigung der provinzialrömischen und südrussischen Formen. Mannus-Bibliothek (Hg.G. Kossinna), vol. 32. Leipzig, 1923.

Ambroz A.K. Fibuly iuga Evropeiskoi chasti SSSR. II v. do n. e. - IV v. n. e. Svod arkheologicheskikh istochnikov. Moskva, 1966, vol. DI-30.

Baran V.D. Cherniakhivska kultura - polietnichne utvorennia na terytorii Pivdenno-Skhidnoi Yevropy. Arkheolohiia davnikh slovian. Doslidzhennia i materialy (ed. D.N. Kozak). Kyiv, 2004, pp. 91-102.

Bashkatov Iu.Iu. Novye issledovaniia cherniakhovskikh pamiatnikov na Iuge Srednego Podneprovia. Germania-Sarmatia. Kaliningrad; Kursk, 2010, no. 2, pp. 215-239.

Berezanskaia S.S., Vangorodskaia O.G., Kosareva A.A. Otchet o rabote Stavishchanskogo otriada Lesostepnoi Pravoberezhnoi ekspeditcii IA NAN USSR v 1984 g. Naukovii arkhіv ІA NANU. 1984, no. 1984/35a.

Berezovetc D.T., Petrov V.P. Lokhvitckii mogilnik. Materialy i issledovaniia po arkheologii SSSR. Moskva, 1960, no. 82, pp. 84-99.

Bierbrauer V. Das Frauengrab von Castelbolognese in der Romagna (Italien) - Zur chronologischen, ethnischen und historischen Auswertbarkeit des ostgermanischen Fundstoffs des 5. Jahrhunderts in Südosteuropa und Italien.Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. 1991, no. 38/2, 1991 (1995), ss. 541-592.

Didenko S.V. Khronologiia svetloglinianykh uzkogorlykh amfor tipov Shelov D i F (po materialam pogrebalnykh kompleksov). Oium (ed. O.V. Petrauskas, S.A. Horbanenko). 2014, no. 4, pp. 34-48.

Didenko S.V. Antychnyi keramichnyi import z poselennia piznorymskoho chasu bilia s. Sokil na serednomu Dnistri. In Sclavenia terra (ed. Ya.V. Volodarets-Urbanovych, S.A. Horbanenko). 2016, no. 1, pp. 29-40.

Eggers H.-J. Der römische Import im freien Germanien. Hamburg, 1951.

Godłowski K. The Chronology of the Late Roman and Early Migration Periods in Central Europe. Kraków, 1970.

Gopkalo O.V. Busy i podveski cherniakhovskoi kultury. Kyiv, 2008.

Gorokhovskii E.L. Khronologiia ukrashenii s vyemchatoi emaliu Srednego Podneprovia. Materialy po khronologii arkheologicheskikh pamiatnikov Ukrainy (ed. D.Ia. Telegin). Kyiv, 1982, pp. 125-139.

Gorokhovskii E.L. Khronologiia cherniakhovskikh mogilnikov Lesostepnoi Ukrainy. Trudy V Mezhdunarodnogo kongressa arkheologov-slavistov, Kiev, 18-25 sent. 1985 g. Kyiv, 1988, vol. 4, pp. 34-46.

Gorokhovskii E.L., Gopkalo (Bobrovskaia) O.V. Fibuly VII gruppy O. Almgrena v areale cherniakhovskoi kultury. Arkheolohiia davnikh slovian. Doslidzhennia i materialy (ed. D.N. Kozak). Kyiv, 2004, pp. 103-130.

Honcharov V.K., Makhno Ye.V. Mohylnyk cherniakhivskoho typu bilia Pereiaslav-Khmelnytskoho. Arkheolohiia. 1957, no. 11, pp. 124-144.

Hotun I.A., Kazymyr O.M., Kvitnytskyi M.V., Petrauskas A.V., Petrauskas O.V. Novi dani pro sloviano-ruskyi horyzont bahatosharovoho poselennia mizh Khodosivkoiu i Lisnykamy. Arkheolohichni doslidzhennia v Ukraini 2003-2004 rr.Zaporizhzhia, 2005, pp. 112-116.

Karger M.K. K voprosu o drevneishei istorii Kieva. Sovetskaia arkheologiia. 1948, no. 10, pp. 250-251.

Keller E. Die spätrömischen Grabfunde in Südbayern. Münchener Beitrag zur Vor- und Fruehgeschichte. 1972, no. 14.

Kravchenko N.M. Pokhovannia V st. n. e. z s. Vilshanky na Kyivshchyni. Seredni viky na Ukraini (ed. F.P. Shevchenko). 1971, no. 1, pp. 75-79.

Kravchenko N.M. Issledovanie slavianskikh pamiatnikov na Stugne. Slaviane i Rus (ed. V.D. Baran). 1979, pp. 74-92.

Kravchenko N.M., Petrauskas O.V., Shishkin R.G., Petrauskas A.V. Pamiatniki arkheologii pozdnerimskogo vremeni Pravoberezhnoi Kievshchiny. Kyiv, 2007.

Liubichev M.V. Pogrebeniia s pozdneskifskimi / sarmatskimi priznakami na mogilnikakh cherniakhovskoi kultury v dnepro-donetckoi lesostepi. Oium (ed. O.V. Petrauskas, R.H. Shyshkin). 2011, no. 1, pp. 33-52.

Madyda-Legutko R. Die Gürtelschnallen der römischer Keiserzeit und frühen Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum. British archaeological reports, International Series. 1986, № 360.

Magomedov B.V. Cherniakhovskaia kultura. Problema etnosa. Lublin, 2001.

Nekrasova A.N. Pamiatnik cherniakhovskoi kultury Dneprovskogo Levoberezhia. Biblioteka Vita Antiqua (Goty i Rim). 2006, pp. 87-200.

Oblomskyi A.M. Typy pokhovan na cherniakhivskomu mohylnyku Kompaniitsi (etnokulturna interpretatsiia). Arkheolohiia. 1999, no. 4, pp. 76-88.

Oblomskii A.M. Materialy poseleniia Zhuravka Olshanskaia. Ranneslavianskii mir.Moskva, 2010, no. 13, pp. 144-260.

Petrauskas O.V. Mogilnik cherniakhovskoi kultury v g. Kaneve - ul. Pushkina.Studia Gothika. 1998, no. 2, pp. 189-220.

Petrauskas O.V. Deiaki aspekty metodyky polovykh doslidzhen mohylnykiv cherniakhivskoi kultury. Arkheolohiia. 1999, no. 4, pp. 117-128.

Petrauskas O.V. Typy arkheolohichnykh kompleksiv trupospalen cherniakhivskoi kultury (terytoriia poshyrennia, etnokulturni osoblyvosti ta khronolohiia).Arkheolohiia. 2002, no. 3, pp. 40-65.

Petrauskas O.V. Die Gräberfelder der Černjachov-Kultur von Kosanovo und Gavrilovka - eine vergleichende Studie zu Chronologie, Bestattungssitten und ethnokulturellen Besonderheiten. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission. 2003, no. 83, ss. 224-351.

Petrauskas O.V. Pokhovannia bahatoi divchynky na mohylnyku cherniakhivskoi kultury Velyka Buhaivka. Arkheolohiia davnikh slovian. Doslidzhennia i materialy(ed. D.N. Kozak). Kyiv, 2004, pp. 165-184.

Petrauskas O.V. Chas poiavy ta deiaki osoblyvosti rozvytku trupopokladen iz zakhidnoiu oriientatsiieiu v cherniakhivskii kulturi (za danymy mohylnykiv Ukrainy). Osrogothica. Arkheologiia Tcentralnoi i Vostochnoi Evropy pozdnerimskogo vremeni i Epokhi Velikogo pereseleniia narodov (ed. K.V. Myzgin). 2009, pp. 186-215.

Petrauskas O.V. Fibuly “voinskoho typu” cherniakhivskoi kultury (za materialamy pamiatok Ukrainy). Arkheolohiia i davnia istorii Ukrainy. Kyiv, 2010, vol. 2, pp. 191-208.

Petrauskas O.V. Scheibengedrehte Keramik als chronologischer Anzeiger nach den Materialen des Gräberfeldes der Černjachov - Kultur bei Velikaja Bugaevka, Kievskaja obl., Ukraine. Bonner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie. 2011, no. 13, ss. 399-416.

Petrauskas O.V. Razrushennye pogrebeniia na mogilnikakh cherniakhovskoi kultury Podneprovia - analiz arkheologicheskoi struktury. Vid Venediv do Rusi(ed. H.Yu. Ivakin). Kyiv; Kharkiv, 2014, pp. 125-152.

Petrauskas O.V. Übergang von der Stufe С2 zu С3 in der Černjachov-Kultur (Auf dem Beispiel der Glasschalen mit Ringboden). Ephemeris Napocensis. 2017, no. 27, ss. 123-154.

Petrauskas O.V., Pasternak V.V. Skliani posudyny mohylnyka cherniakhivskoi kultury Velyka Buhaivka v Serednomu Podniprovi. Arkheolohiia. 2003, no. 4, pp. 65-76.

Petrauskas A.V., Petrauskas O.V. Pro deiaki osoblyvosti tekhnolohii ta khronolohii honcharnykh horshchykiv cherniakhivskykh pamiatok Postuhniannia.Arkheolohichni studii. Chernivtsi, 2008, vol. 3, pp. 53-97.

Petrauskas O. V., Shishkіn R.G. Nekotorye rezultaty issledovaniia poseleniia cherniakhovskoi kultury Velikaia Bugaevka-1. Vita Antiqua. 2009, no. 7-8, pp. 201-226.

Petrauskas O.V., Shishkіn R.G. Mogilnik i poselenie u s. Velikaia Bugaevka i ikh mesto v sisteme drevnostei pozdnerimskogo vremeni i epokhi velikogo pereseleniia narodov na Srednem Podneprove. Lesnaia i lesostepnaia zony Vostochnoi Evropy v epokhi rimskikh vliianii i Velikogo pereseleniia narodov (eds. A.M. Vorontcov, I.O. Gavritukhin). Tula, 2010, vol. 2, pp. 19-32.

Petrauskas O.V., Shishkin R.G. Mogilnik i poselenie cherniakhovskoi kultury u s. Velikaia Bugaevka (arkheologicheskii istochnik). Oium. Kyiv, 2013, no. 2.

Petrauskas O.V., Shyshkin R.H. Pro cherniakhivski pamiatky “zmishanoho typu” na Pravoberezhzhi Kyivskoho Podniprovia. Etnokulturni protsesy v Pivdenno-Skhidnii Yevropi v I tysiacholitti n. e. (ed. R.V. Terpylovskyi). Kyiv; Lviv, 1999, pp. 217-230.

Petrauskas O.V., Tcyndrovskaia L.A. Nakhodki cherniakhovskoi kultury vblizi s. Zhovnino (kollektciia fondov Instituta arkheologii, g. Kiev). Kyiv, 2002.

Raddatz K. Der Thorsberger Moorfund. Gürtelteile und Körperschmuck. Neumuenster, 1957.

Rutkovskaia L.M. Arkheologicheskie pamiatniki IV - V vv. v raione Kremenchugskogo moria (Ukraina). Slovenska archeologia, 1979, no. 27/2, pp. 317-364.

Shishkin R.G. Khronologicheskie priznaki trekhsloinykh grebnei cherniakhovskoi kultury. Suchasni problemy arkheolohii. Kyiv, 2002, pp. 244-246.

Shyshkin R.H. Hospodarsko-ekolohichna model cherniakhivskoi kultury (za materialamy Serednoho Podniprovia). Arkheolohiia. 1999, no. 4, pp. 129-139.

Shyshkin R.H., Petrauskas O.V. Cherniakhivskyi horyzont bahatosharovoho poselennia Malopolovetske-2. Arkheolohichni vidkryttia v Ukraini v 1998-1999 rr.Kyiv, 1999, pp. 161-163.

Sorokina N.P. O stekliannykh sosudakh s kapliami sinego stekla iz Prichernomoria. Sovetskaia arkheologiia. 1971, no. 4, pp. 85-101.

Straume E. Gläser mit Facettenschliff aus skandinavischen Gräbern des 4. und 5. Jahrhunderts n.Chr. Oslo, 1987.

Symonovich E.A. Otchet o rabotakh Sredne-Dneprovskoi ekspeditcii v 1959 g.Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii NANU. Kyiv, 1957, no. 1959/7-a.

Symonovich E.A. Otchet o rabotakh Sredne-Dneprovskoi ekspeditcii za 1960 g.Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii NANU. Kyiv, 1960, no. 1960/26-a.

Symonovich E.A. Romashkovskii mogilnik - pervyi cherniakhovskii pamiatnik.Sovetskaia arkheologiia. 1979, no. 3, pp. 155-170.

Tejral Ja. Fremde Einflüsse und kulturelle Veränderungen nördlich der mittleren Donau zu Beggin der Völkerwanderungszeit. Peregrenatio Gothica (Archeologia Baltica). 1986, no. 7, ss. 175-238.

Terpilovskii R.V. Slaviane Podneprovia v pervoi polovine I tysiacheletiia n. e. Lublin, 2004.

Terpilovskii R.V., Abashina N.S. Pamiatniki kievskoi kultury (Svod arkheologicheskikh istochnikov). Kyiv, 1992.

Terpylovskyi R.V., Petrauskas O.V. Cherniakhivski pokhovannia mohylnyka Didiv Shpyl na Kanivshchyni. Arkheolohiia. 2005, no. 1, pp. 58-69.

Thomas S. Studien zu den germanischen Kämen der römischen Kaiserzeit.Arbeits- und Forschungsberichte zur sachsischen Bodendenkmalpflege. 1960, no. 8, ss. 54-215.

Werner J. Beitrage zur Archaologie des Attila-Reiches. München, 1956.


Abstract views: 23
PDF Downloads: 63
Published
2018-06-02
Section
Articles