Balkan-Danube Version of the Neolithization of Ukraine

Keywords: Neolithic, food-producing economy, Hrebenyky cultures, Criş culture, Bug-Dniester culture, Linear Pottery culture, Trypillia culture, Pre-ceramic Neolithic.

Abstract

The article deals with the problem of changing the concept of neolithization of the territory of Ukraine from the south-east, namely from the Caucasus to the south-west from the Danube region.

References

Arkheolohiia Ukrainskoi SSR. 1985, 1.
Burdo, N. F. 2003. Istoria doslidzhennya problem pokhodzhennya Tripillya-Kukuteni e svitly novikh danikh. Arheologia. 4, p. 5-18.
Vavilov, N. I. 1926. Tsentry proiskhozhdemia kulturnikh rasteniy. Leningrad.
Vavilov, N. I. 1987. Pyat continentov. Leningrad: Nauka.
Gaskevich, D. L. 2010. Severo-pontiyskoe impresso: proiskhozdenie neoliticheskoy keramiky na yuge Vostochnoy Evropy. Stratum plus. 2, Sankt-Peterburg; Kishinev; Odessa; Bukharest, p. 213-251.
Gaskevich, D. L. 2012. Fauna poselennya Kamyana Mogila I: factor subektivnosty u stanovlenny kontseptsii neolitizatsii Pivnichnogo Nadazovya. Problemy doslidzhennya psmyatok Skhidnoi Ukrainy. Lugansk, p. 53-57.
Gaskevich, D. L. 2014. Problemy radiovuglitsevogo datuvannyabugo-dnistrovskoi neolitichnoi kultury. Arheologia, 4, p. 3-17.
Grushevskyi, M. C. 1913. Istoria Ukrainy-Rusy. Vol. 1, Kyiv, p. 45, 46.
Danilenko, V. N. 1969. Neolit Ukrainy. Kyiv: Naukova Dumka.
Zhuravlov, O. P., Kotova, N. S. 1996. Tvarinnictvo neolitichnogo naselennya Ukrainy. Arheologia, 2, p. 3-17.
Zaliznyak, L. L. 1995. Pizny mezolit Ukrainy. Arkheologia. 4, s. 3-16.
Zaliznyak, L. L. 1998. Peredistoria Ukrainy X-V tis. do n.e. Kyiv.
Zaliznyak, L. L. 1999. Pervisna istoria Ukrainy. Kyiv: Vyscha shkola.
Zaliznyak, L. L. 2006. Grebenykivska mezolitichna kultura: pokhodzhennya, khronologia, istorichna dolya. Arheologia, 4, p. 3-18.
Zaliznyak, L. L., Panchenko, Yu. V. 2007. Neolitizatsiya Pravoberezhnoi Ukrainy: “balkanizatsia” chy “skhidny impuls”? Materialy ta doslidzhennya z arkheologii Skhidnoi Ukrainy. Iss. 7, Lugansk, p. 6-14.
Zaliznyak, L. L., Stepanchuk, V. M., Kukharchuk,Yu. V., Tovkailo M. T., Matviishina, Zh. M., Manko, B. O., Vetrov, D. O., Belenko, M. M., Ozerov, P. I., Khoptynets, I. M., Nezdoly, O. I., Doroshkevich, C. P., Sorokun, A. A., Shevchenko, T. O. 2013. Naydavnishe minule Novomyrgorodchiny. Kamyana doba Ukrainy. Iss. 15, Kyiv.
Zaliznyak, L. L., Sorokun, A. A., Pereverzev, C. V., Khoptinets, I. M. 2016. Neolitizatsia Kyivskogo Polissya u svitli novitnikh doslidzhen. Arheologia, 1, p. 3-18.
Krainov, D. A. 1960. Pezchernaya stoyanka Tash-Air 1, kak osnova periodizatsii paleolita Krima. Materialy i issledovania s arkheologii SSSR. 91, Moskva.
Kotova, N. S. 2002. Neolitizatsia Ukrainy. Lugansk: Shlyakh.
Kotova, N. S. 2015. Drevneishaya keramika Ukrainy. Kyiv; Kharkov: Maidan.
Larina, O. V. 1999. Kultura lineyno-lentochnoy keramiky Pruto-Dnestrovskogo regiona. Stratum plus, 2, Sankt-Peterburg; Kishinev; Odessa, p. 10-140.
Olenkovsky, N. P. 1991. Pozdny paleolit i mezolit Nizhnego Dnepra. Kherson.
Pidoplichko, I. G. 1952. Pokhodzhennya sviskikh tvarin. Kyiv: AN URSR.
Pidoplichko, I.G. 1956. Materialy do vivchennya minulikh faun URSR. Iss. 2. Kyiv: AN URSR.
Rassamakin, Yu. Ya. 2004. Stepy Prichornomorya v konteksty rozvitku pershikh zemlerobskikh kultur. Arheologia, 2, p. 3-26.
Sapozhnikov, I. V., Sapozhnikova G. V. 2005. Problemy khronologii i kulturnoi periodezatsii mezolitu i neolitu Pivnichno-Zakhidnogo Prichornomorya. Starozhitnosti Stepovogo Prichornomorya i Krymu. Vol. XII, Zaporizhya, p. 14-27.
Stanko, V. N. 1991. Kulturno-istorichesky protses v mezolite Severo-Zapadnogo Prichernomorya. Severo-Zapadnoye Prichernomorye - kontaktnaya zona drevnikh kultur. Kyiv: Naukova dumka, p. 5-17.
Tovkaylo, M. T. 2004. Do problem datuvannya bugo-dnistrovskogo neolitu. Kamyana doba Ukrainy. Iss. 5, Kyiv, p. 236-246.
Tovkaylo, M. T. 2005. Neolit stepovogo Pobuzhya. Kamyana doba Ukrainy. Iss. 6, Kyiv.
Tovkaylo, M. T. 2012. Nolitichna keramika z domishkami cherepashkovikh rachkiv ostrakoda (do problem pokhodzhennya kardiumnoi keramiky v Ukrainy). Arheologia, 3, p. 27-36.
Shnirelman, V. A. 1980. Proiskhozhdenie skotovodstva. Moskva: Nauka.
Engels, F. 1979. Proiskhozhdenie semyi, chastnoy sobstvennosty i gosudarstva. Marks K., Engels F. Izbrannie proizvedenia v trokh tomakh. Vol. 3, Moskva: Politizdat, p. 211-370.
Biagi, P., Spataro, M. 2005а. Rapid rivers and slow seas? New data for the radiocarbon chronology of the Balkan peninsula. Prehistoric Archaeology & Antropological Theory and Education. RPRP 6-7, p. 35-40.
Biagi, P., Shennan, S., Spataro, M. 2005б. New observations on the radiocarbon chronology of the Starcevo-Kris and Coros Cultures. Prehistoric Archaeology & Antropological Theory and Education. RPRP 6-7, p. 41-50.
Zaliznyak, L. L. 2005. Finalny paleolit i mezolit kontynentalnoi Ukrainy. Kamyana doba Ukrainy. Iss. 8.
Motuzaite-Motuzeviciute, G. The earliest appearance of domesticated plant species and their originson the western fringes of the Eurasian Steppe. Documenta Praehistorica. XXXIX, Ljubljana, p. 1-21.
Perles, C. 1985. Les industries du neolithique ‛preceramique’ de Grece: nouvelles etudes, nouvelles interpretations. Chipped stone indastries of the Early Farming cultures in Europe. Warsaw Uniwersity, p. 19-40.
Perles, C. 2001. The Early Neolithic in Greece. Cambrige.
Starnini, E. 1993. Tipological and technological analyses of the Koros culture chipped, polished and grouned stone assemblages of Mehtelek-Nadas (North-Eastern Hungary). Atti Soc. Preist. Protost. Friuli-V.G., Trieste, VIII (1994), p. 29-96.
Whittle, A. 1985. Europe in the Neolithic. Cambridge.

Abstract views: 158
PDF Downloads: 147
Published
2020-04-03
Section
Articles