The Ornamented Tile-Stove From the V. Kochubei’s House in Baturyn

Keywords: tiles, tile-stove, V. Kochubei’s house, XVIII c., Baturyn

Abstract

In 2015 during the archaeological excavations on the territory of “Kochubei” park in Baturyn a blockage of tiles was discovered in cultural layer. The blockage, besides tiles, contained broken bricks, yellow clay, and little fractures of lime. Discovered materials were remains from the tile-stove, located in the smallest room of the General Judge V. Kochubei’s house, which probably was a girls’ room. Found tiles fragments belonged to at least of 38 specimens. The tiles collection is represented by two varieties of panel and cornice tiles. All products are unglazed, have a relief floral motif and the traces of shoot inside. The surfaces of some items were covered by a layer of chalk.

Based on constructional (a type of rim figuration) and decorative features there was noticed similarities between pairs panel—cornice tiles. Petrographic and elemental analyses have showed that all tiles were made of clay from one deposit and burnt at the same temperature within two similar or one cycle. Written sources about the organization of workshop craft, analysis, design, and decorative features of the products allowed assuming that two masters of the same craft association worked on the stove construction and the production of tiles for it.

The tiles set attest to the two-tiers stove. The well-known Baturyn, Ukrainian and foreign analogies let us graphically recreate the appearance of the tile stove and its estimated size.

The tile-stove was built between 1700 and 1708 when the house belonged to V. Kochubei, and later it was destroyed in the second half of the XVIII c., not earlier than in 1778. Accordingly, the tile stove from the girl’s room had existed in the house for 70—78 years, during which it had been whitewashed, possibly repeatedly, to hide traces of soot and dust on the surface.

References

Vynohrodska, L. I. 1993. Kakhli Serednoho Podniprovia XIV - seredyny XVIII st. Dysertatsiia k. i. n. Instytut arkheolohii NAN Ukrainy.
Kohut, Z., Mezentsev, V., Sytyi, Yu. 2016. Rozkopky u Baturyni 2015 roku. Rekonstruktsii interieriv palatsu Ivana Mazepy. Toronto: Vyd-vo Homin Ukrainy.
Kohut, Z., Mezentsev, V., Sytyi, Yu., Skorokhod, V. 2015. Arkheolohichni doslidzhennia u Baturyni 2013-2014 rr. Palatsy Ivana Mazepy ta Kyryla Rozumovskoho. Toronto: Vyd-vo Homin Ukrainy.
Lazarevska, K. 1925. Materiialy do istorii tsekhiv na Livoberezhnii Ukraini XVII-ХХ st. In: Hrushevskyi, M. (ed.). Zapysky istorychno-filolohichnoho viddilu, kn. VI. Kyiv: drukarnia Ukrainskoi Akademii Nauk, p. 20-33.
Myronenko, L. 2011. Rekonstruktsiia odniiei kakhlianoi pechi z palatsu hetmana Ivana Mazepy na Honcharivtsi. In: Diatlov, V. O. (ex. ed.). Serednovichni starozhytnosti Tsentralno-Skhidnoi Yevropy. Materialy X Mizhnarodnoi studentskoi naukovoi arkheolohichnoi konferentsii, 15-17 kvitnia 2011 r. Chernihiv: Red.-vyd. vid ChNPU im. T. H. Shevchenka, 2011, p. 143-145.
Poslavska, N. O. 2019. Kravetskyi tsekh u Lvovi u XVI-XVIII st.: orhanizatsiini formy ta sotsialni vidnosyny. Dysertatsiia k. i. n. Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka.
Rebrova, N. B. 2014. Sadyba Kochubeia v Baturyni, druha polovyna XVII-pochatok KhKh st. In: Savytskyi, O. D., Tytova, O. M. (ed.). Sivershchyna v istorii Ukrainy, 7. Kyiv; Hlukhiv: Tsentr pamiatkoznavstva NAN Ukrainy i UTOPIK, p. 39-46.
Sytyi, I. (comp.). 2005. Mazepyna knyha. Chernihiv: TsNTEI, 2005.
Sytyi, Yu., Vasiuta, O., Damentseva, O., Kobets, O., Kovalenko, V., Komar, O., Lutsenko, R., Mezentsev, V., Motsia, O., Semenchenko, B., Khamaiko, N. Naukovyi zvit pro arkheolohichni doslidzhennia v okhoronnykh zonakh istorykokulturnoho zapovidnyka “Hetmanska stolytsia” v smt Baturyn Bakhmatskoho r-nu Chernihivskoi obl. v 2003 r. Naukovyi arkhiv IA NANU, f. 64, 2003/195.
Sytyi, Yu., Vasiuta, O., Yehorova, N., Kobets, O., Kovalenko, V., Lutsenko, R., Mezentsev, V., Motsia, O., Semenchenko, B., Solobai, I. 2004. Naukovyi zvit pro arkheolohichni doslidzhennia v okhoronnykh zonakh Derzhavnoho istoryko-kulturnoho zapovidnyka “Hetmanska stolytsia” v smt Baturyn Bakhmatskoho r-nu Chernihivskoi obl. u 2004 r. Naukovyi arkhiv IA NANU, f. 64, 2004/196-a.
Sytyi, Yu. M., Dmytriienko, S. V. 2012. Rekonstruktsiia zovnishnoho vyhliadu sadyby V. Kochubeia na Chornii Richtsi. In: Tytova, O. M. (ed.). Pratsi tsentru pam’iatkoznavstva, vyp. 22. Kyiv: Tsentr pamiatkoznavstva NAN Ukrainy i UTOPIK, p. 102-107.
Sytyi, Yu., Yehorova, N., Kovalenko, V., Mezentsev, V., Motsia, O., Nepomniashchykh, V., Skorokhod, V., Syta, L., Sharpata, D. Naukovyi zvit pro arkheolohichni doslidzhennia v okhoronnykh zonakh istoryko-kulturnoho zapovidnyka “Hetmanska stolytsia” v smt Baturyn Bakhmatskoho r-nu Chernihivskoi obl. v 2006 r. T. 1. Naukovyi arkhiv IA NANU, f. 64, 2006/66.
Sytyi, Yu., Zhyhola, V., Kondratiev, I., Lutsenko, R., Mezentsev, V., Myronenko, L., Potapenko, A., Syta, L., Skorokhod, V., Tereshchenko, O. 2015. Naukovyi zvit pro arkheolohichni doslidzhennia v okhoronnykh zonakh Natsionalnoho istoryko-kulturnoho zapovidnyka “Hetmanska stolytsia” v m. Baturyn Bakhmatskoho r-nu Chernihivskoi obl. v 2015 r. Naukovyi arkhiv IA NANU, f. 64, 2015/14.
Sytyi, Yu., Zhyhola, V., Mezentsev, V., Myronenko, L., Potapenko, A., Syta, L., Sorokin, S., Tereshchenko, O., Khlystun, Ye. 2018. Naukovyi zvit pro arkheolohichni doslidzhennia v okhoronnykh zonakh Natsionalnoho istoryko-kulturnoho zapovidnyka “Hetmanska stolytsia” v m. Baturyn Bakhmatskoho r-nu Chernihivskoi obl. u 2018 r. Naukovyi arkhiv IA NANU, f. 64, 2018/79.
Sytyi, Yu., Lutsenko, R., Mezentsev, V., Myronenko, L., Potapenko, A., Syta, L., Skorokhod, V., Tereshchenko, O., Tsekov, A. Naukovyi zvit pro arkheolohichni doslidzhennia v okhoronnykh zonakh Natsionalnoho istorykokulturnoho zapovidnyka “Hetmanska stolytsia” v m. Baturyni Bakhmatskoho r-nu Chernihivskoi obl. u 2013 r. Naukovyi arkhiv IA NANU, f. 64, 2013/110.
Sledstvennoe delo o Kochubee i Iskre po donosheniiu ikh na Getmana Ivana Mazepu v izmene Gosudariu. 1859. In: Bantysh-Kamenskii, D. N. (sobr.). Istochniki Malorossiiskoi istorii, chast 2 (1691-1722 gg.). Moskva: V Universitetskoi tipografii.
Shevchuk, V. O. (tr.-comp.) 1991. Litopys Samiila Velychka. Tom 2. Kyiv: Dnipro.
Shcherbyna, S. V. 2011. Honcharni tsekhy Pivnichnoho Livoberezhzhia u druhii polovyni XVII-XVIII st. In: Sliesariev, S. A., Tytova, O. M. (ed.). Sivershchyna v istorii Ukrainy, 4. Kyiv; Hlukhiv: Tsentr pamiatkoznavstva NAN Ukrainy i UTOPIK, p. 160-163.
Shcherbyna, S. V. 2009. Rozmishchennia remisnychykh tsekhiv na terytorii Chernihovo-Sivershchyny u XVII-XVIII st. Literatura ta kultura Polissia, 51, p. 16-23.
Brochocka, A. 2010. Zabytkowe piece i kafle w zbiorach Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. In: Dąbrowska, M., Semków, J., Wojnowska, W (ed.). Piece kaflowe w zbiorach musealnych w Polsce. Materiały konferencji naukowej zogranizowanej Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w dniach 5-7 września 2008 roku. Frombork: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Instytucja Samorządu Wojwodztwa Warmińsko-Mazurskiego, s. 121-125.
Dąbrowska, M. 1987. Kafle i piece kaflowe w Polsce do końca XVIII wieku. In: Komieńska, S. (ed.). Studia i materiały z historii kultury materialnej, tom LVIII. Wrocław. Warszawa. Kraków. Gdańsk. Łodź: Zaklad Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
Moslal, K. 2012. Kafle w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
Niemcewicz-Ledwoń, B., Fonferek, J. 2010. Piece kaflowe w zbiorach Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. In: Dąbrowska, M., Semków, J., Wojnowska, W (ed.). Piece kaflowe w zbiorach musealnych w Polsce. Materiały konferencji naukowej zogranizowanej Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w dniach 5-7 września 2008 roku. Frombork: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Instytucja Samorządu Wojwodztwa Warmińsko-Mazurskiego, s. 42-44.
Pośpieszna, B. 2010. Piece kaflowe na zamku malborskiem. In: Dąbrowska, M., Semków, J., Wojnowska, W (ed.). Piece kaflowe w zbiorach musealnych w Polsce. Materiały konferencji naukowej zogranizowanej Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w dniach 5-7 września 2008 roku. Frombork: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Instytucja Samorządu Wojwodztwa Warmińsko-Mazurskiego, s. 87-93.

Abstract views: 77
PDF Downloads: 61
Published
2020-12-14
Section
To the History of Ancient Crafts