New Materials for the Study of the Funeral Rite of the Przeworsk Culture in Western Buh Region

Keywords: Przeworsk culture, funeral rite, Western Bug region, Late Roman times

Abstract

Burial monuments are an important element of the spiritual culture of the Przeworsk population of the Western Buh region. The main type of burials was cremation in an urn or earthen pit. The cremation rite had dominated throughout its existence, but there are cases of inhumation burials. Borrowing from the Celts, the population of the Przeworsk culture buried weapons, ISSN 0235-3490 (Print), ISSN 2616-499X (Online). Археологія, 2022, № 1 143 jewelry, personal items and pottery. Almost all items were intentionally damaged. There are cases of intentional damage to small items: brooches, spurs, scissors, pins, needles, etc.
One of these burial complexes was discovered by the so-called «black diggers» and transferred to the Lviv Regional Council «History and Local Lore Museum».
The burial complex contained a ritually bent double-edged sword, a shield handle and a spearhead, which were connected to each other, an iron brooches and a ritually damaged shield boss. The four iron spurs were connected in pairs.
The funeral rite and the items found in the burial have numerous analogies on the monuments of the Przeworsk culture in Poland and Western Ukraine. Among the total number of burials of the Przeworsk culture, burials with swords stand out.
Obviously, the presence of a sword is an evidence of the high social status of its owner.
The set of features of the material found in the burial allows us to confidently date it to the phase C1a—C2 of the Late Roman period (middle — end of the 3rd century AD). The advance of the bearers of the Przeworsk culture to the south and east in this chronological period was accompanied by local military conflicts. In any case, the Przeworsk population in the region of the Western Buh was an integral part of ethnic and cultural processes that lasted throughout the 3rd century.
The formation of the source base of funerary monuments of the Przeworsk culture in the future will make it possible to identify certain regional features in topography, funeral inventory and ritual actions. Given that the study of monuments of this archaeological culture in Ukraine remains low.

References

Bilas, N. M, Konoplia, V. M, Silaev, O. M. 2016. Novi materialy do poselenskoii struktury verkhnoi techii r. Poltvy. Lvivskyi arkheolohichnyi visnyk, 3, p. 3-19.

Bilas, N. M., Silaev, O. M. 2012. Pokhovannia rymskoho chasu v okolytsiakh Lvova. In: Bilas, N. M. (ed.). Naukovi studii, Lviv; Vynnyky, 5, p. 235-244.

Vakulenko, L. V., Didenko, S. V., 2019. Dvi mihratsiini khvyli pshevorskykh plemen na zakhidni zemli Ukrainy u rymskyi chas. Naukovyi visnyk Natsionalnoho muzeiu istorii Ukrainy, 4, p. 69-82.

Kozak, D. N., 1978. Mohylnyk pochatku nashoi ery u seli Zvenyhorod na Lvivshchyni. Arheologia, 25, p. 96-107.

Kozak, D. N. 1984. Pshevorska kultura u Verkhnomu Podnistrovii ta Zakhidnomu Pobuzhzhi. Kyiv: Naukova dumka.

Kokovskyi, A. 2007. Dvi bytvy za Hrubeshivsku ulohovynu na skhylku starozhytnosti. Arkheolohichni doslidzhennia Lvivskoho universytetu, 10, p. 60-91.

Onyshchuk, Ya. I. 2018. Naselennia Zakhidnoii Volyni ta Zakhidnoho Podillia u pershiy polovyni I tys. n. e. Lviv.

Onyshchuk, Ya. I., Sydorovych, V. Z., 2019. Zvit pro arkheolohichni doslidzhennia mohylnyka rymskoho chasu Kariv-I u Zakhidnomu Pobuzhzhi v 2018 rotsi. Naukovyi arkhiv KZ LOR ‛Istoryko-kraieznavchyi muzei’, 2019/1.

Onyshchuk, Ya. I., Sydorovych, V. Z., 2021. Zvit pro arkheolohichni doslidzhennia mohylnyka rymskoho chasu Kariv-I ta krematsiinoho pokhovannia u s. Rechychany Lvivskoi oblasti u 2020 rotsi. Naukovyi arkhiv KZ LOR ‛Istoryko-kraeznavchyi muzei’, 2021/2.

Sydorovych, V. Z., Konoplia, V. M., Hrynchyshyn, B. V., 2021. Zvit pro arkheolohichni doslidzhennia (rozvidky) v baseini richky Poltvy u 2019 rotsi. Naukovyi arkhiv KZ LOR ‛Istoryko-kraeznavchyi muzei’, 2021/1.

Almgren, O. 1897. Studien Über Nordeuropäische Fibelformen der Ersten Nachchristlichen Jahrhunderte mit Berücksichtigung der Provinzialrömischen und Südrüssischen Formen. Stockholm.

Biborski, M. 1978. Miecze z okresu wpływów rzymskich na obszarze kultury przeworskiej Miecze z okresu wpływów rzymskich na obszarze kultury przeworskiej. Materiały archeologiczne, XVIII, s. 53-165.

Czarnecka, K., 1990. Struktura społeczna ludności kultury przeworskiej: Próba rekonstrukcji na podstawie Źródeł archeologicznych i analizy danych antropologicznych z cmentarzyska. Warszawa.

Ginalski, J. 1991. Ostrogi kabłąkowe kultury przeworskiej. Klasyfikacja typologiczna. Przegląd Archaeologiczny, 38, s. 53-84.

Godłowski, K., Woźniak, Z. 1981 Chronologia. In: Wielowiejski, J. (ed.). Prahistoria Ziem Polskich. Tom V. Późny okres lateński i okres rzymski. Wrocław, s. 51-57.

Jahn, M. 1916. Die Bewaffnung der Germanen in der älteren Eisenzeit etwa von 700 v. Chr. bis 200 n. Chr. Mannus - Bibliotek, 16, Würzburg.

Jakubczyk, І., 2012. Die eingliederigen Fibeln der Almgrens VI. Gruppe in der Przeworsk-Kultur - Fibeln des Typs A 158. Recherches Archéologiques Nouvelle Serie, Kraków: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 5-6, s. 113-218.

Kaczanowski, P. 1995. Klasyfikacja grotów broni drzewcowej kultury przeworskiej z okresu rzymskiego. Kraków.

Kempisty, A. 1965. Obrządek pogrzebowy w okresie rzymskim na Mazowszu. Światowit, XXVI, s. 57-78.

Kontny, B., 2006. Ludzie z żelaza. Wojownicy z okresu wpływów rzymskich na ziemiach Polski. Z Otchłani Wieków: pismo poświęcone pradziejom Polski, 61, 1-2, s. 54-70.

Kontny, B., 2008. The war as seen by an archaeologist. Reconstruction of barbarian weapons and fighting techniques in the Roman Period based on the analysis of graves containing weapons. The case of the Przeworsk Culture. Journal of Roman Military Equipment Studies, Budapest, 16, s. 107-147.

Mączyńska, M., 2004. Sakrau. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Berlin-New York, s. 320-325.

Nowakowski, Z., 2001. Łęg Piekarski. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Berlin-New York, s. 75-77.


Abstract views: 105
PDF Downloads: 43
Published
2022-03-23
Section
Discoveries and Recent Finds