Weapons of the Mutyn Cemetery

Keywords: Mutyn warriors’ cemetery, sites of the Harivka type, Zarubyntsi culture, Late La Tène (pre-Roman) period, weapons

Abstract

The necropolis of the turn of the era near Mutyn village of the Krolevets district (Sumy Region) was explored by the Left-bank Ukraine expedition of the Institute of Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine in spring 2010.

The Mutyn cemetery is a unique site in several respects, both for Eastern and Central Europe. All the 14 graves, urn cremations, obviously belonged to professional warriors of a high rank. Every burial was accompanied by a representative set of weapons (a bended sword and a spearhead, a shield umbo, a helmet and etc.), as well as the warrior’s equipment (spurs, fragments of sword-belts, fibulae).

Several ceremonial ceramic urn vessels look like tableware from the local sites of the Kharivka type, combining the Zarubyntsi culture and Central European features in such cultures, such as Przeworsk and Oksywie on the territory of Poland. The synchronism of the graves is possibly the evidence that these warriors were killed in one of the battles. Although cremations in urns of imported metal vessels, accompanied with weapons, are known in the Przeworsk and Oksywie cultures, similar cemeteries of warriors are not known there.

Nevertheless, the Mutyn cemetery is unique because it consists of only warriors’ graves from the final stage of the pre-Roman period and, moreover, it was located on the eastern extremity of the area occupied by cultures under the La Tène influence. A weaponry complex, which constited mainly of the inventory of each burial from the Mutyn cemetery has close analogies in Germanic cultures of Central Europe marked as instances of significant Celtic influence. Such La Tène features include imported double-edged swords, several spearheads, helmets and metal vessels used as urns. At the same time, typical for Germanic antiquities are single-edge swords, shield umbos, some types of spearheads, spurs and etc.

References

Zharov, H. V., Terpylovskyi, R. V. 2013. Metallicheskie sosudy Mutynskogo mogilnika na Seime. Stratum plus, 4, p. 35-41.
Zharov, H. V., Terpylovskyi, R. V. 2014. Mutynskyi mohylnyk. Kultovi i pokhovalni pamiiatky u Vislo-Dniprovskomu rehioni: problemy interpretatsii. Naukovi studii, 7, Lviv; Vynnyky: Apriori, p. 159-172.
Kukharenko, Yu. V. 1970. Pogrebeniie u s. Peresypki. Materialy i issledovanyia po arkheologii SSSR, 176, p. 33-35.
Maksymov, Ye. V. 1972. Srednee Podneprove na rubezhe nashei ery. Kyiv: Naukova dumka.
Maksymov, E. V. 1982. Zarubinetskaia kultura na territorii USSR. Kyiv: Naukova dumka.
Oblomskyi, A. M., Terpylovskyi, R. V. 1994. Poseimia u latenskyi chas. Arheologia, 3, p. 41-51.
Oblomskyi, A. M., Terpylovskyi, R. V. 1994. O sviaziakh naseleniia Tsentralnoi Evropy i vostoka Dneprovskogo Levoberezhia v latenskoe i rannerimskoe vremia. In: Kokowski, A. (ed.) Kultura przeworska, 1, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskie, s. 159-181.
Pobol, L. D. 1971. Slavianskie drevnosti Belorussii (rannii etap zarubinetskoi kultury). Minsk: Nauka i tekhnika.
Smyrnova, H. I., Mehei, V. F. 2000. Mogilnik tipa Poianesht-Lukashevka u s. Dolyniany (raskopki 1985, 1987, 1988 gg.). Stratum plus, 4, p. 156-171.
Terpylovskyi, R. V., Bilynska, L. I. 2010. Tilospalennia znatnoho voina rubezhu er na Seimi. Arheologia, 3, p. 81-88.
Bochnak, T. 2005. Uzbrojenie ludności kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Bochnak, T. 2005-2006. L’umbo à pointe centrale d’Alise-Sainte-Reine (Côte-d’Or) dans son contexte d’Europe centrale et septentrionale. Antiquités nationales, 38, p. 67-76.
Bochnak, T. 2015. Importy celtyckie w kulturze przeworskiej i oksywskiej na zemiach Polskich w młodszym okresie przedrzymskim. Zróżnicowanie - drogi napływu - kontekst kulturowy. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Bochnak, T., Czarnecka K. 2004-2005. Iron scabbard-plates decorated in openwork technique (opus interrasile) in Central Europe. Celtic import or locally made copy? ANDOS. Studies of the Ancient World, 4-5, p. 25-34.
Czarnecka, K. 2007. Brothers-in-arms? Graves from the Pre-Roman period furnished with a double set of weaponry. Archaeologia Baltica, 8, p. 47-57.
Czarnecka, K. 2007а. Oblin. Ein Graberfeld der Przeworsk-Kultur in Südmasowien. Monumenta Archaeologica Barbarica, XIII, Warsawa.
Czarnecka, K. 1997. Germanic weaponry of the Przeworsk culture and its Celtic Background. Journal of Roman Military Equipment Studies, 8, p. 291-297.
Dąbrowska, T. 1988. Wczesne fazy kultury przeworskiej. Chronologia - zasięg - powiązania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Dąbrowska, T. 2008. Młodszy okres przedrzymski na Mazowszu i zachodnim Podlasiu. Zarys kulturowo-chronologiczny. Materiały Staroźytne i Wczesnośredniowieczne, VII.
Droberjar, E. 2006. Planaňská skupina grossromstedtské kultury. K chronologii germánských nálezů a lokalit v Čechách na sklonku doby laténské a počátkach doby římské. In: Droberjar, E., Lutovskỷ, M. (eds.) Archeologie Barbarů 2005, Praha, s. 11-90.
Eggers, H. J. 1951. Das römische Import im freien Germanien. Hamburg.
Ginalski, J. 1991. Ostrogi kabłąkowe kultury przeworskiej. Klasyfikacja typologiczna. Przegląd Archeologiczny, 38, s. 53-84.
Jaźdźewska, M. 1994. Ciekawsze zespoły grobowe ze śladami wpływów celtyckich na cmentarzysku kultury przeworskiej w Siemiechowie, woj. Sieradzkie. In: Kokowski, A. (ed.) Kultura przeworska, 1. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskie, s. 107-126.
Mihaljević, M., Dizdar., M. 2007. Late La Tene Bronze Helmet from the River Sava near Stara Gradiška. Vjesnik Arheološkog Muzeja u Zagrebu, XL, s. 117-146.
Kostrzewski, J. 1919. Die ostgermanische Kultur der Spätlatènezeit. Teil I. Mannus-Bibliothe, 18, Leipzig; Würzburg.
Łuczkiewicz, P. 2006. Uzbrojenie ludności ziem Polski w młodszym okresie przedrzymskim. Archaeologia Militaria, II, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskie.
Łuczkiewicz, P., Terpilovskij, R. 2012. Grób wojownika z młodszego okresu przedrzymskiego z miejscowości Mutyn na północno-wschodnie Ukrainie. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, XXXIII, Rzeszów. s. 155-174.
Schaaf, U. 1988. Keltiische Helme. In: Antike Helme. Mainz, S. 293-317.
Slobodian, T., Terpilovskij, R. 2020. Possibilities of cremated bones research: correlation of metal traces on skeleton with funeral retuals and traditions of ancient societies. Antropologischer Anzeiger, 78/1-2, Stuttgart, p. 33-58.).
Terpilovskiy, R., Zharov, G. 2013. A Warrior Cemetery remation from the Turn of Eras on the River Seym. In: Khrapunov, I., Stylegar, F. A. (eds.) Inter ambo maria. Northern Barbarians from Scandinavia towards the Black Sea. Kristiansand; Simferopol: Dolya, p. 409-419.
Völling, T. 1994. Studien zu Fibelformen der jüngeren vorrömischen Eisenzeit und ältesten römischen Kaiserzeit. Bericht der Romisch-Germanischen Kommission, 75, S. 147-282.

Abstract views: 49
PDF Downloads: 16
Published
2021-06-14
Section
Articles