Population of Kyiv Podil in Ancient Rus Period

  • Tetiana Rudych The National Academy of Sciences of Ukraine, The Bioarchaeology Department, the Institute of Archaeology, Leading Researcher, D.Sc. in History http://orcid.org/0000-0002-3396-504X
  • Oleksandra Kozak The National Academy of Sciences of Ukraine, The Institute of Archaeology, The Bioarchaeology Department, Senior Researcher, Ph.D in History http://orcid.org/0000-0003-2094-4490
Keywords: Kyiv, Ancient Rus, anthropology, craniology

Abstract

Anthropological material comes from three burial grounds from the territory of Lower Town excavated in 2003—2004.

The skulls of these populations were measured and studied by classical anthropological methods, and their comparative analysis was conducted by the methods of multivariate statistic (factors analysis).

The main characteristics of the united male series of Podil are long, medium-wide and high mesocranial skulls. The face is broad and medium-high, the horizontal profiling is sharp, but the face is orthognathic. Orbits are medium-high by the index, the nose is medium-wide. The bones of the nose protrude well, and the nose bridge is high.

Most features of this united group fit into the intergroup variations range of the medieval Kyiv populations, however, the face of the males is, on average, the broadest. The Podil cranial series is comparatively heterogeneous. After the morphological analysis the group with a long, dolichocranial skull, sharp horizontal profiling of the face, and narrow nose, was distinguished.  These cranial features allow refering them to northern Caucasoid circle. Characteristics of Podil population bring it together with the population of Upper Kyiv, buried in the necropolis of the «Volodymyr’s Town». The united Podil cranial male series locates statistically far from the rural population of the Polans territories. However, it has common features with the rural populations of the lands which earlier had belonged to the Drevlians and Volhynians. The large size of the craniums brings the united Podil group closer to a number of series from the Ancient Rus cities: Smolensk, Novohrudka, Zviahel, Pereiaslav, Liubech.

The common characteristic of the skulls with various morphological types from different burial grounds of Podil is their massiveness. It is possible that some kind of selection of immigrants according to professional needs was used during the formation of urban populations. A special selection of massive individuals could be carried out for the princely squad and guards. Only men with certain physical qualities could become the rowers, stevedores or worked heavy as a builders, tanners, and blacksmiths. These features could be fixed by marriage contacts in their circle.

References

Alekseev, V. P., Debetz, G. F. 1964. Kraniometriia. Metodyka antropologicheskih issledovanii. Moskva: Nauka.
Alekseeva, T. I. 1973. Etnogenez vostochnyh slavian. Moskva: Izd-vo MGU.
Velikanova, M. S. 1975. Paleoantropologiia Prutsko-Dnestrovskogo mezhdurechiia. Moskva: Nauka.
Debetz, G. F. 1948. Paleoantropologiia SSSR. TIE: Novaia seriia. Vol. 4. Moskva; Leningrad: Izdatelstvo Moskovskogo universiteta.
Dolzhenko, Yu. V. 2014. Antropolohichnyi sklad davnoruskoho Chernihova. Istorychna antropolohiia ta bioarkheolohiia Ukrainy, 1. Kyiv: IA NANU, p. 49-84.
Diachenko, V. D. 1993. Antropologichnyi sklad Kyieva i yioho okolytsi. In: Tolochko, P. P. (ed.). Starodavnii Kyiv. Kyiv: Naukova dumka, p. 151-166.
Zinevich, G. P. 1967. Ocherki paleoantropologii Ukrainy. Kyiv: Naukova dumka.
Ivakin, V. H. 2008. Khrystyianski pokhovalni pamiatky davnoruskoho Kyieva. Kyiv: КІТ.
Kozak, A. D. 2000. Novyie materialy iz srednevekovyh slavianskih mogilnikov Podneprovia (Grigorovka, Buchak). In: Alekseeva, T. I. (ed.). Narody Rossii: ot proshlogo k nastoiashchemu. Antropologiia. Ch. 2. Moskva: Staryi Sad, p. 243-260.
Kozak, A. D. 2005. Drevnerusskoe naselenie Grigorovki po materialam mogilnika. In: Petrashenko, V. A. Drevnerusskoe selo po materialam poselenii u s. Grigorovka. Kyiv: Akademperiodyka.
Kozak, O. D. 2010. Kyiany kniazhoi doby. Bioarkheolohichni studii. Kyiv: Akademperiodyka.
Kozak, O., Ivakin, V. 2012. Mohylnyky Kyiivskoho Podolu ХI-ХIII st. za danymy paleoantropolohichnykh doslidzhen. Funekalia Lednickie. 14. Poznan.
Kozak O. D., Potekhina, I. D. 2002. Meshkantsi ‛Hrada Volodymyra’ za danymy antropolohiii. Arheologia, 1, p. 113-129.
Litopys … 1989. Litopys Ruskyii za Ipatiivskym spyskom. Translation Makhnovets, L. Kyiv: Dnipro.
Orlov, R. S., Moczia, M. P., Pokas, P. M. 1985. Issledovanie letopisnogo Yurieva na Rosi i ego okrestnostei. In: Tolochko, P. P. (ed.). Zemli Yuzhnoi Rusi v ІX-XIV vv. Kyiv: Naukova dumka, p. 30-62.
Pokas, P. M. 1988a. Srednevekovoie naselenie srednego Podeseniia po dannym antropologii. In: Tolochko, P. P. (ed.). Chernigov i ego okruga v ІX-XІІІ vv. Kyiv: Naukova dumka, p. 118.
Pokas, P. M.1988b. Antropologicheskaia kharakteristika pogrebenii. In: Maksimov, E. V., Petrashenko, A. V. Slavianskie pamiatniki u s. Monastyrek na Srednem Dnepre. Kyiv: Naukova dumka, p. 136-138.
Pokas, P. M. 2019. Antropolohichna kharakterystyka serii cherepiv z rozkopok u misti Putyvl. In: Sukhobokov, O., Yurenko, S. Davnii Putyvl. Kyiv; Sumy: Universytetska knyha, p. 316-334.
Rudych, T. O. 2003. Antropolohichnyi sklad naselennia pivnichnykh raioniv Ukrainy X-XIII st. (pravyi bereh Dnipra). Vita antiqua, 5-6, p. 202-214.
Rudych, T. O. 2005. Antropolohichni materialy z rozkopok mohylnyka davnoruskoi doby po vul. K. Patorzhynskoho, 14. AVU 2003-2004 rr. Kyiv, p. 420-424.
Rudych, T. O. 2008. Do pytannia pro antropolohichnyi sklad naselennia Livoberezhnoi Ukrainy davnoruskoi doby (za materialamy mohylnyka na okolytsi m. Pereiaslava-Khmelnytskoho. Naukovi zapysky z ukrainskoi istorii, 20, p. 96-103.
Rudych, T. A. 2011. K voprosu ob antropologicheskom sostave naseleniia drevnerusskogo goroda (po materialam iz raskopok Galicha). Vestnik antropologii, 19, p. 182-200.
Rudych, T. O. 2014. Naselennia Serednoho Podniprovia I-II tysiacholittia za materialamy antropolohii. Kyiv: IA NANU.
Rudych, T. O. 2016. Antropolohichnyi material z mohylnyka davnioruskoi doby Luka (Kuchar). Arheologia, 1, p. 42-52.
Rudych, T. O. 2020. Antropolohichnyi material iz rozkopok mohylnyka davnoruskoi doby bilia s. Kozarovychi. In: Potiekhina, I. D. (ed.). Istorychna antropolohiia ta bioarkheolohiia Ukrainy, 2. ‛Vid trypillia do kozachchyny’. Kyiv: IA NANU, p. 78-91.
Salyvon, I. I. 1971. Kraniolohichna kharakterystyka seredniovichnoho naselennia m. Novohrudka. Materialy z antropolohii Ukrainy, 5, p. 92-110.
Sankina, S. L 2004. Antropologiia srednevekovogo naseleniia Russkogo Severa (X-XIV v). In: Kozintsev, A. G. (ed.). Paleoantropologiia, etnicheskaia antropologiia, etnogenez. K 75-letiiu I. I. Gohmana. SPb: MAERAN, p. 83-107.
Chesnis, G. A. 1990. Mnоgomernyi analiz antropologicheskikh dannykh kak sredstvo resheniia problem vydeleniia baltskikh plemennykh soiuzov v epokhu zheleza (preimushchestvenno na territorii Litvy). In: Denisova, R. Ya. (ed.). Balty, slaviane, pribaltiiskie finny. Ethnogeneticheskie protsessy. Riga: Zinatne, p. 9-27.
Margaryan, A., Lawson, D.J., Sikora, M. et al. 2020. Population genomics of the Viking world. Nature, 585, р. 390-396. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2688-8.
Martin R. 1928. Lehrbuch der Anthropologie. Jena.
Rösing, F., Schwidetzky, I. 1977. Vergleichend-statistische Untersuchungen zur Anthropologie des frühen Mittelalters (500-1000 n.Ch). Homo, 28, p. 65-115.
Rösing F., Schwidetzky I. 1981.Vergleichend-statistische Untersuchungen zur Anthropologie des Hochmittelalters (1000-1500 A. D.). Homo, 32., H. 4, p. 211-251.

Abstract views: 64
PDF Downloads: 24
Published
2021-06-14
Section
Articles